top of page
Vyhledat
 • Michaela Hartlová

Právě vyhlášeno: až 25 mil. Kč na úspory vody v průmyslu

Chcete recyklovat, snižovat ztráty a spotřebu vody ve svém podniku? NPO právě vyhlásilo výzvu, která vám pomůže financovat 40 % nákladů.


To nejdůležitější o výzvě

· Kolik můžete získat: 1–25 mil. Kč (max. 40 % z celkových nákladů)

· Kdy podávat žádosti: od 12. 5. do 30. 9. 2022

· Jaké výdaje dotace podpoří:

· výdaje na pořízení technologií sloužících k úspoře či recyklaci vody,

· stavební práce (i např. u revitalizací či zřizování vodních ploch),

· dodávky a služby.Základní informace

Výzva se zaměří na recyklaci a úspory vody ve výrobních i nevýrobních podnicích.


Na co můžete dotaci využít

 • Snížení spotřeby vody ve výrobním procesu, ale i ve vedlejších provozech (údržba, logistika, doprava, sociální zařízení).

 • Recyklace vody ve výrobních odvětvích s vysokou spotřebou vody (energetika, průmysl potravinářský, papírenský, chemický, textilní, zpracovatelský a recyklační a další) a ve vybraných odvětvích služeb.

 • Opětovné využívání znečištěné/využité provozní vody v jiných procesech – instalace filtračních technologií (např. pro vody znečištěné pouze tuhými látkami) a pro přípravu vody k dalšímu využití v rámci podniku, včetně sociálních zařízení.

 • Pořízení technologii spojených s parními systémy.

 • Snižování ztrát vody v uzavřených okruzích nebo rozvodech vody.

 • Optimalizace technologie chlazení (např. náhrada otevřených chladicích věží).

 • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody.

 • Budování nebo modernizace systémů pro monitorování netěsností rozvodů vod.

 • Posílení kapacity záložních zdrojů povrchové vody a zlepšení jakosti vody dodávané záložními zdroji.

 • Zřízení retenčních nádrží pro zadržení a využití vody.

Na co lze žádat dotaci

 • Mezi způsobilé výdaje patří výdaje na pořízení technologií, stavební práce, dodávky a služby.

Kdo může dotaci získat

 • Malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.

Forma a výše podpory

 • Míra podpory by se měla pohybovat v rozmezí 40 %.

 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.

 • Podpora je poskytována ex-post.

 • Plánovaná alokace: 1 000 000 000 Kč

Hlavní podmínky dotace

 • Je potřeba splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. – podmínky jsou uvedeny ve Výzvě programu.

 • Žádost o podporu musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a vodní audit.


Co je důležité vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele, zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.


Michaela Hartlová

michaela@mh-dotace.com

Tel: +420 608 864 223

Jarmily Glazarové 340/7

779 00 OLOMOUC

IČ: 02754452

5 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page