top of page
Vyhledat
  • Michaela Hartlová

Dotace na Ekologickou likvidaci autovraků ze NPŽP

Výzva č. 13/2019: Ekologická likvidace autovraků Příjem žádostí: 4.1.2021 - 31.3.2022

Alokace: 50 000 000  Kč

Ministerstvo životního prostředí dá 50 milionů korun na ekologické zpracování autovraků. Žádosti o podporu mohou v rámci Národního programu Životní prostředí podávat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Žádosti o dotaci za komodity odevzdané v roce 2020 začne Státní fond životního prostředí ČR přijímat začátkem roku 2021.

Na co můžete dotaci získat Dotace je určena na kompletní zpracování autovraků, respektive zpracování odpadů (komodit) z těchto autovraků v zařízeních k tomu určených s  materiálovým nebo energetickým využitím, které byly odevzdané oprávněným zpracovatelům v roce 2020 a 2021.

Kdo může žádat Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (autovraky).

Výše příspěvku Je závislá na počtu autovraků převzatých ke zpracování v daném kalendářním roce, které jsou evidovány v MA ISOH a množství předaných odpadů (komodit) do zpracovatelských zařízení v kilogramech.


Pro více informací jsem Vám plně k dispozici

MH


7 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page