top of page
Vyhledat
 • Michaela Hartlová

Úspory energie - Příjem žádostí bude brzy spuštěn

Chcete si pořídit moderní, energeticky šetrné stroje nebo snížit energetickou náročnost Vašeho podniku a ušetřit na energiích? Získejte až 200 mil. Kč na nové stroje, zateplení budov, výměnu oken a další úsporná opatření. Projekty v tomto programu jsou náročné na přípravu kvůli řadě podkladů a povolení, je potřeba začít min. 3 měsíce před spuštěním příjmu žádostí. Program je stále v přípravě, informace pro vás pravidelně aktualizujeme.Na co lze čerpat:

Realizaci úsporných opatření

Kdo může žádat: Malé, střední i velké podniky

Kolik může projekt získat: 0,5 – 200 mil. Kč

Procenta podpory: 30-50 %Program Úspory energie

Dotační program Úspory energie, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) přináší peníze na technologickou i stavební modernizaci podnikům všech velikostí. V důsledku této modernizace musí dojít k úspoře energie v daném podniku.

Jsou podporovány projekty i z řad žadatelů v oblasti cestovního ruchu (hotely, penziony, restaurace, sportovní areály/objekty či muzea apod.). Dotace ve výši až 200 mil. korun může výrazně snížit Vaši konečnou spotřebu energie.


Jak získat dotaci na úspory energie

Dotační projekt musí v prvé řadě navrhovat reálná řešení energetických úspor ve firmě. Zároveň při tom musí splnit kritéria nastavená programem Úspory energie. Obojí je poté třeba shrnout do kvalitně sepsaného dotačního projektu. Pro získání dotace je třeba:

· projekt realizovat mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může)

· navrhnout investice tak, aby firmě přinesly reálnou úsporu energie

· připravit kvalitně sepsaný projekt včetně projektové dokumentace a energetického posudku


Pro koho je dotační program Úspory energie určen

O dotaci na úspory energie mohou zažádat podniky všech velikostí působící v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl – výrobní sektor

 • zemědělství, těžba a dobývání

 • výroby a rozvody energie

 • cestovní ruch (hotely, penziony, restaurace, sportovní areály, muzea apod.)

 • zásobování vodou

 • nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví

 • velkoobchod a maloobchod

 • informační a komunikační činnosti

 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)

 • vědecké a technické činnosti

 • administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání)

 • tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti (knihovny, archivy, muzea aj. kulturní zařízení)

Podporovaná uplatnění programu Úspory energie

 • výměna energeticky neefektivních strojů – obnova výrobní technologie, osvětlení budov,

 • modernizace osvětlení za použití úsporných zdrojů (LED, apod.)

 • zateplení budov vč. střechy, výměna oken,

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,

 • obnovitelné zdroje energie – fotovoltaické systémy, solární termické systémy, malé vodní elektrárny, tepelná čerpadla apod.,

 • zavedení a modernizace systémů měření,

 • využití odpadní energie ve výrobních procesech

 • projektová dokumentace a energetické posudky.

Výše dotace na úspory energie

Dotace na úspory energie můžete čerpat v rozmezí 0,5 - 200 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu projektu:

Procentuální výše podpory dle VI. výzvy v rámci programu Úspory energie:

· malý podnik (<49 lidí) – 50 % z vynaložených výdajů

· střední podnik (50–249 lidí) – 40 % z vynaložených výdajů

· velký podnik (>250 lidí) – 30 % z vynaložených výdajů

Pravděpodobnost získání dotace v programu Úspory energie

Pro získání dotace z programu Úspory energie je nutné včasné, vysoce kvalitní a formálně bezchybné podání žádosti. Tomu musí předcházet také důsledná analýza vašeho podnikatelského záměru nebo jeho komplexní definování a precizně navržený a zpracovaný energetický posudek. V těchto oblastech disponujeme mnoholetými zkušenostmi a desítkami schválených projektů. Zajistíme vám také zkušeného energetického auditora, který zpracuje energetický posudek a povinné odborné přílohy.

Neváhejte se na nás obrátit pro vstupní konzultaci.


Pro získání dotace na energetické úspory obecně platí:

čím větší úspory energie se vám podaří dosáhnout, tím větší šanci na úspěch bude mít váš dotační projekt

S žádostí o dotaci na úspory energie vám pomůžeme

V programu Úspory energie jsme již vypracovali desítky úspěšných projektů. Nabyté znalosti přenášíme do úspěchu našich klientů a podpory jejich podnikatelských a rozvojových záměrů.

Za dobu naší práce se nám podařilo nastavit naše služby tak, aby vám zajistily hladký průběh celého dotačního procesu od A do Z.

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se co nejvíc přiblížit jeho potřebám. Naším hlavním cílem je zajistit, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání.

A protože podáním žádosti o dotaci to nekončí, pomůžeme vám i během čerpání dotace, včetně administrace projektu a kompletní realizace výběrových řízení.


provedeme dotační audit a identifikujeme formu podpory nebo vhodného dotačního titulu,

 • zkompletujeme potřebnou dokumentaci,

 • zpracujeme dotační žádost,

 • administrujeme za vás výběrová řízení,

 • pomůžeme s vaším projektem i během čerpání dotace.Michaela Hartlová

michaela@mh-dotace.com

Tel: +420 608 864 223

Jarmily Glazarové 340/7

779 00 OLOMOUC

IČ: 02754452


5 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page