top of page
Vyhledat
 • Michaela Hartlová

Úspory energií VI. v plném proudu

Očekávaná Výzva Ministerstva průmyslu a obchodu byla již 24.11.2020 spuštěna.


Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie.


Dotace je poskytována ve výši od 500 tis. Kč - do 200 mil. Kč

Malý podnik (do 50 zaměstnanců) může získat až 50 % investované částky zpět

Střední podnik (do 250 zaměstnanců) může získat až 40 % z investované částky

Způsobilými výdaji jsou:

 • dlouhodobý hmotný majetek

 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku)

 • inženýrská činnost

 • energetický posudek

 • projektová dokumentace

 • náklady na organizaci výběrového řízení

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti

 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace

 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti

 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů

 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru

 • využití odpadní energie ve výrobních procesech

 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) Výzvy

 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku

 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky

 • instalace akumulace elektrické energie


Pro více informací mne prosím kontaktujte!


Už teď se těším na naši spolupráci


Vaše Michaela

24 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page