top of page


RYCHLÉ A SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ VAŠICH PROJEKTŮ

Co děláme
Jít přes data

CO děláme

01

DOTACE

Komplexní řešení oblasti získávání a čerpání dotací z fondů Evropské unie. Připravíme pro vás veškeré potřebné podklady. Zpracujeme nutnou administrativu během realizační fáze. Povedeme za vás i následný monitoring projektu po celou dobu čerpání vaší dotace.

Zajišťujeme přípravu projektových záměrů, zpracování žádostí o dotace a úplné zpracování projektů včetně všech požadovaných příloh, tedy například podnikatelský záměr, vzdělávací plán, ekonomické studie a studie proveditelnosti.

Naším cílem je zbavit vás administrativní zátěže a současně podpořit bezproblémové čerpání vaší dotace.

02

PORADENSTVÍ

Poskytneme vám poradenství týkající se vhodného nastavení vnitřních firemních procesů, nebo pomůžeme s řízením jednotlivých projektů. Pomůžeme vám také při rozhodování v klíčových situacích, které mohou pozitivně ovlivnit budoucnost vašeho záměru.

Zpracujeme pro vás studie proveditelnosti a strategické plány, které podstatně zjednoduší proces rozhodování ve vaší firmě.

03

VZDĚLÁVÁNÍ

Nabízíme školení, které nebude zaměřené pouze na rozvoj znalostí a dovedností, ale také na motivaci zaměstnanců pro výkon práce na své pozici a v rámci firemní struktury. K tomu využíváme přirozeného pudu lidí zlepšovat pracovní postupy v případě jejich zainteresovanosti. Dosáhneme toho tím, že v průběhu školení využíváme případové studie a řešíme konkrétní pracovní úkoly, kde sledujeme řešení a konstruktivní připomínky k fungování v organizaci. Následně dáváme vedení podněty na zlepšení a faktické odstranění pracovních bariér. Výsledkem je zvýšení kvalifikace a posouzení oprávněnosti návrhů na zlepšení. Všechny kurzy jsou šity na míru a dle požadavků klienta.

CONTACT

KONTAKTY

Michaela Hartlová
Mob.:
+420 608 864 223
Svésedlická 24, 
783 53 Velká Bystřice
IČ:
02754452
bottom of page